Τιμές

1 ημέρα
10.00
Κράτηση
2 Ημέρες
15.00
Κράτηση
3 Ημέρες
20.00
Κράτηση
4 Ημέρες
25.00
Κράτηση
5 Ημέρες
30.00
Κράτηση
6 Ημέρες
35.00
Κράτηση
7 Ημέρες
40.00
Κράτηση
Μετα την 7η ημέρα
3 / Ημέρα
Κράτηση